ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการและนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่ิเพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการและนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัธรณีวิทยาปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัธรณีวิทยาปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัธรณีวิทยาปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัธรณีวิทยาปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
ประกาศ กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการและนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนัธรณีวิทยาปฏิบัติการและนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ